Tlačoviny

- Vizitky - rozmer 90x50mm, jednostranné, obojstranné

- Letáky a plagáty - lesklé a matné, formáty A6, A5, A4, A3, A2, gramáže papiera 80, 115, 170, 300gr., jednostranné, obojstranné

- Brožúry, obaly, formuláre, tabelačné samoprepisovacie papiere, štítky

- Noviny

- Billboardy