Grafické návrhy

Naša spoločnosť ponúka grafické práce ako základ celej propagačnej činnosti. Naše grafické návrhy zahŕňajú celý proces spracovania graficky na počítači až po export súboru pre tlač. Na základe Vaše požiadavky Vám spracujeme niekoľko grafických návrhov, na základe ktorých si vyberiete ten najvhodnejší.


Pomocou profesionálneho softvéru (ako napr. CorelDRAW) Vám navrhneme grafiku plagátov, vizitiek, bannerov, novín, návrhy reklám a pod.

 

  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=sk&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Ffinmark.reklama%2Falbumid%2F5742831188431640673%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dsk" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>