Kontakt

T.: 0905 745 109

@: reklama@finmark.sk | finmark@finmark.sk

Fakturačné údaje

FINMARK s.r.o.

Sídlo firmy: Nábrežná 4, 044 13 Valaliky

IČO: 45 964 807

DIČ: 2023164759

IČ DPH: SK2023164759

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Štúrova 28, KE

Č. účtu: 2927849076/1100

OR OS Košice I., oddiel Sro, vložka č. 26780/V

link na Výpis z OR