Tabule

Vyrábame firemné a reklamné tabule všetkých rozmerov. Najčastejšie používaný a osvedčený materiál je tvrdený PVC plast. Materiál má dobrú pevnosť a odolnosť voči vplyvom počasia. Hrúbka tabule závisí v prvom rade na jej veľkosti. 

Obvyklé hrúbky pre rôzne rozmery: 3, 5, 8, 10mm

Tabule vyrábame štandardne za použitia rezacieho plotra. Nápisy a logá sa vyrežú z farebnej fólie a za pomoci prenosnej fólie sa nalepia na povrch tabule. Farebnosť povrchu tabule možno ľubovolne zmeniť podkladovou fóliou. V prípade zložitejších motívov, alebo potreby vloženia fotografie sa použie exteriérová tlač. Štandardne používame fólie so životnosťou v exteriéri 3-5 rokov.

 

V prípade, ak je grafika zložitejšia, kombinovaná s fotografiami, príp. sú na nej malé texty, realizujeme na tabuľu výlep samolepky vytlačenej na veľkoplošnej tlačiarni.